MÅLAFTALE

SPOT Festival har indgået målaftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for perioden 2021-2024.
Målaftalen vil være tilgængelig på denne side, når den er formelt underskrevet af begge parter.