BESTYRELSE

Lena Brostrøm

Lena Brostrøm
Bestyrelsesleder, bestyrelsesudpeget

Udpegningsperiode: 2021 – 2025

Mads Dahl

Mads Dahl
Vicebestyrelsesleder, bestyrelsesudpeget

Udpegningsperiode: 2020 – 2024

Tobias Stenkjær
Udpeget af DPA og DJBFA

Udpegningsperiode: 2022 – 2024

Katja Moesgaard

Katja Moesgaard
Udpeget af bestyrelsen

Udpegningsperiode: 2020 – 2024

Nikolaj Bugge

Nikolaj Bugge
Udpeget af bestyrelsen

Udpegningsperiode: 2021 – 2025

Peter Rønnow

Peter Rønnow
Udpeget af bestyrelsen

Udpegningsperiode: 2021 – 2025

Victor Dybbroe
Udpeget af DAF og DMF

Udpegningsperiode: 2021 – 2025